Krew królów. Dramatyczne dzieje hemofilii w europejskich rodach książęcych

Krew kr l w Dramatyczne dzieje hemofilii w europejskich rodach ksi cych J rgen Thorwald autor Stulecia chirurg w oraz Stulecia detektyw w bada jedn z najbardziej tajemniczych i podst pnych chor b w dziejach hemofili Wed ug powszechnie panuj cej opinii choroba ta charakt

 • Title: Krew królów. Dramatyczne dzieje hemofilii w europejskich rodach książęcych
 • Author: Jürgen Thorwald Krzysztof Jachimczak
 • ISBN: 9788308025253
 • Page: 282
 • Format: Paperback
 • Krew królów. Dramatyczne dzieje hemofilii w europejskich rodach książęcych

  J rgen Thorwald, autor Stulecia chirurg w oraz Stulecia detektyw w, bada jedn z najbardziej tajemniczych i podst pnych chor b w dziejach hemofili.Wed ug powszechnie panuj cej opinii choroba ta charakteryzuje si szczeg lnym przebiegiem procesu dziedziczenia Zapadaj na ni jedynie m scy cz onkowie rodziny Kobiety natomiast s nosicielkami choroby, same jednak nie ujawJ rgen Thorwald, autor Stulecia chirurg w oraz Stulecia detektyw w, bada jedn z najbardziej tajemniczych i podst pnych chor b w dziejach hemofili.Wed ug powszechnie panuj cej opinii choroba ta charakteryzuje si szczeg lnym przebiegiem procesu dziedziczenia Zapadaj na ni jedynie m scy cz onkowie rodziny Kobiety natomiast s nosicielkami choroby, same jednak nie ujawniaj jej symptom w Najs ynniejsz nosicielk tej rzadkiej przypad o ci by a kr lowa Anglii Wiktoria To ona nie wiadomie poprzez maria e swych dzieci przyczyni a si do rozpowszechnienia jej na europejskich dworach.Bohaterami Krwi kr l w s trzej ksi ta, a zarazem trzy najbardziej znane przypadki hemofilii w Europie Losy wydziedziczonego nast pcy tronu hiszpa skiego Alfonsa, ksi cia pruskiego Waldemara, walcz cego o ycie podczas ostatnich dni II wojny wiatowej, oraz carewicza Aleksego, leczonego przez demonicznego Rasputina, uk adaj si we wstrz saj c kronik wydarze , kt re w du ym stopniu zawa y y na losach Europy prze omu XIX i XX wieku Od kiedy nauczy em si chodzi , poruszam si na linie rozci gni tej nad przepa ci i w ka dej sekundzie co si mo e sta , a ja run w d Wystarczy, e zadra niesz mnie paznokciem, a jutro mog ju nie y Je li ty si o co uderzysz, nic wielkiego ci nie b dzie Ale ja mog si wykrwawi wewn trznie, i w a ciwie nic na to nie mo na poradzi ksi Alfons, nast pca tronu hiszpa skiego.

  • ✓ Krew królów. Dramatyczne dzieje hemofilii w europejskich rodach książęcych || ✓ PDF Read by ☆ Jürgen Thorwald Krzysztof Jachimczak
   282 Jürgen Thorwald Krzysztof Jachimczak
  • thumbnail Title: ✓ Krew królów. Dramatyczne dzieje hemofilii w europejskich rodach książęcych || ✓ PDF Read by ☆ Jürgen Thorwald Krzysztof Jachimczak
   Posted by:Jürgen Thorwald Krzysztof Jachimczak
   Published :2018-010-05T10:44:45+00:00

  One thought on “Krew królów. Dramatyczne dzieje hemofilii w europejskich rodach książęcych

  1. Marzena

   Jak biologicznie złożonym materiałem jest krew nikt mi mówić nie musi. Po niezliczonych godzinach wkuwania serologii, immunologii, kilku(nastu) nieprzespanych nocach przez hematologię mogę powiedzieć, że niewiele rzeczy tak ciężko wchodziło mi do głowy jak koagulologia. Drogi krzepnięcia, niechronologiczna kolejność czynników, wpływ poszczególnych czynników krzepnięcia na inne nic dziwnego, że w kwestii wrodzonych chorób krzepnięcia tak długo nauka nie była w stanie nic [...]

  2. Anna

   Książka opisuje trzy najsłynniejsze przypadki hemofilii w europejskich rodzinach królewskich/książęcych. Osobą, która prawdopodobnie "rozprzestrzeniła" hemofilię wśród książąt, była królowa Wiktoria. 1. Waldemar Hohenzollern - ostatni właściciel pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim 2. książę Alfonso - książę Asturii 3. carewicz Aleksy Romanow - najsłynniejszy hemofilik XIX i XX wieku, najmłodsze dziecko ostatniego cara Rosji Mikołaja II

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *