Eski Toplum - I

Eski Toplum I Hemen hemen t m dillere evrilmi bulunan Eski Toplum da Morgan toplumsal evrimi retim ara lar ndaki geli meye ko ut olarak birbirini izleyen a amada ele almaktad r Yaban ll k Barbarl k ve Uygarl k E

 • Title: Eski Toplum - I
 • Author: Lewis Henry Morgan
 • ISBN: 9789753880558
 • Page: 227
 • Format: Paperback
 • Eski Toplum - I

  Hemen hemen t m dillere evrilmi bulunan Eski Toplum da Morgan, toplumsal evrimi, retim ara lar ndaki geli meye ko ut olarak birbirini izleyen a amada ele almaktad r Yaban ll k, Barbarl k ve Uygarl k Evrimi, insan n bilin li olarak do ay de i tirme ve denetleme abas n n bir r n olarak g ren Morgan, insanl n evriminin kanba na ba l rg tlenme a amas ndan, toHemen hemen t m dillere evrilmi bulunan Eski Toplum da Morgan, toplumsal evrimi, retim ara lar ndaki geli meye ko ut olarak birbirini izleyen a amada ele almaktad r Yaban ll k, Barbarl k ve Uygarl k Evrimi, insan n bilin li olarak do ay de i tirme ve denetleme abas n n bir r n olarak g ren Morgan, insanl n evriminin kanba na ba l rg tlenme a amas ndan, toprak ve m lkiyet birli ine dayanan a amaya do ru oldu unu g stermektedir Kitab nda toplumsal rg tlenmeden siyasal rg tlenmeye ge i in, toplumsal dizgelerin geli meleri s recinde b y k nem ta d n vurgulayan yazar, toplumsal rg tlenmede, anaerkil dizgenin temel olu turdu unu ve siyasalla ma ncesi toplumlar n genellikle demokratik nitelik ta d n kan tlamaya al makta, k ken bak m ndan t m insanl n bir ve tek oldu unu s ylemektedir

  • Best Download [Lewis Henry Morgan] è Eski Toplum - I || [Science Fiction Book] PDF ↠
   227 Lewis Henry Morgan
  • thumbnail Title: Best Download [Lewis Henry Morgan] è Eski Toplum - I || [Science Fiction Book] PDF ↠
   Posted by:Lewis Henry Morgan
   Published :2019-01-04T18:49:12+00:00

  One thought on “Eski Toplum - I

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *