Memleket Garları

Memleket Garlar Haydarpa a Sirkeci Basmane Memleketin naml garlar Hele Haydarpa a de y z ya n doldurdu u g nden beri ak beti konu uluyor hayat na bir gar olarak devam edip etmeyece i kayg yla bekleniyor Hi ph

 • Title: Memleket Garları
 • Author: Kemal Varol Sıddık Akbayır Enver Sezgin Adnan Özer Mustafa Uçar Erdoğan Yener Feridun Andaç Mehmet Aycı
 • ISBN: 9789750510090
 • Page: 107
 • Format: Paperback
 • Memleket Garları

  Haydarpa a, Sirkeci, Basmane Memleketin naml garlar Hele Haydarpa a 2008 de y z ya n doldurdu u g nden beri ak beti konu uluyor, hayat na bir gar olarak devam edip etmeyece i kayg yla bekleniyor Hi phesiz, T rkiye nin belli ba l manzaralar ndan, tipik ehir peyzajlar ndan biri o Haydarpa a Kemal Varol un haz rlad kitap, sadece Haydarpa a ya de il, b t n meHaydarpa a, Sirkeci, Basmane Memleketin naml garlar Hele Haydarpa a 2008 de y z ya n doldurdu u g nden beri ak beti konu uluyor, hayat na bir gar olarak devam edip etmeyece i kayg yla bekleniyor Hi phesiz, T rkiye nin belli ba l manzaralar ndan, tipik ehir peyzajlar ndan biri o Haydarpa a Kemal Varol un haz rlad kitap, sadece Haydarpa a ya de il, b t n memleketteki garlara bak yor Sadece b y k garlara gitmekle de kalm yor, baz ara garlara da u ruyor Do udan bat ya, kuzeyden g neye, dizi dizi garlar, istasyonlar Haydarpa a, Sirkeci, Had mk y, Alsancak Buca Seydik y, Basmane, Akhisar, Eski ehir, Samsun, Ankara, Uluk la, Pozant , Adana, skenderun, Diyarbak r, Batman, Kurtalan Garlara dair bilgiler, hat ralar, g zlemler Garlar n peyda etti i hayallerGarlar, yak n zamana kadar ehirlerin giri kap lar yd lar Modernizmin mabetleri aras nda onlar da vard imdi biraz eskidiler, hatta biraz nostaljinin konusu oldular Elinizdeki kitaptaki yaz lar, garlara hem bu h z nle hem de sevgiyle bak yorlar Garlardan vazge meye kimse raz de il S dd k Akbay r, Feridun Anda , Mehmet Ayc , Orhan Berent, Ahmet B ke, Beh et elik, eyhmus Diken, Haydar Erg len, Yonca K sebay Erkan, Enver Sezgin, Adnan zer, Mustafa U ar ve Erdo an Yener in katk lar yla

  • Free Read [Travel Book] ☆ Memleket Garları - by Kemal Varol Sıddık Akbayır Enver Sezgin Adnan Özer Mustafa Uçar Erdoğan Yener Feridun Andaç Mehmet Aycı ✓
   107 Kemal Varol Sıddık Akbayır Enver Sezgin Adnan Özer Mustafa Uçar Erdoğan Yener Feridun Andaç Mehmet Aycı
  • thumbnail Title: Free Read [Travel Book] ☆ Memleket Garları - by Kemal Varol Sıddık Akbayır Enver Sezgin Adnan Özer Mustafa Uçar Erdoğan Yener Feridun Andaç Mehmet Aycı ✓
   Posted by:Kemal Varol Sıddık Akbayır Enver Sezgin Adnan Özer Mustafa Uçar Erdoğan Yener Feridun Andaç Mehmet Aycı
   Published :2018-02-07T04:03:09+00:00

  One thought on “Memleket Garları

  1. Baris Ozyurt

   “Gece gelen trenlerin büyüsünü çekili perdelerin arasından gözler, zamanı gelen sesin uğultusuna uyanır; bazen de çıkardım bahçeye. Gitmeyi bekleyen çocuğun büyüme özlemi bahçemizin ağaçlarının baharı beklemesine benzerdi tıpkı.Bir gün bu kentin beni terkedeceğini değil de, benim burayı terketmem gerektiğinin düşlerine yatardım gece geçen trenlere bakarak.Ve rayların üzerine kulağımızı koyar, uğultudan terinin geldiğinden haberdar olurduk. Küçük b [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *